Pomoc medyczna

Pomoc medyczna w dni powszednie w godzinach 8:00 – 18:00 w SP ZOZ w Cegłowie.
-transport sanitarny w dni powszednie (8:00 – 18:00)
Usługi Transportowe „MAKRO” Mrozy, ul. Akacjowa 9,
tel. 506-150-004

Nocna (18:00 – 8:00) i świąteczna (całodobowo) pomoc lekarska i pielęgniarska dla pacjentów zapisanych do SP ZOZ w Cegłowie zabezpieczona jest w następujący sposób:

  • ambulatoryjna i wyjazdowa – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim
    ul. Szpitalna 37, tel. 25-758-30-01 (do 05) lub 519-078-905, wejscie A, budynek główny szpitala, część stara (dawna poradnia chirurgiczna)
  • w przypadkach zagrożenia życia tel. 999 lub 112