Ogłoszenia


INFORMACJA DLA PACJENTÓW SP ZOZ W CEGŁOWIE

 ZAPISY NA WIZYTĘ LEKARSKĄ przyjmowane są:

– OSOBIŚCIE od godz. 7:30
– TELEFONICZNIE  od godz. 7:30
tel. 22 757 01 22
lub
509 567 571

Zakres INFORMACJI / PORADY / telefonicznej obejmuje:

– godziny pracy lekarzy SP ZOZ w Cegłowie

– konsultację nieprawidłowych wyników badań laboratoryjnych

– konsultację z lekarzem w kwestii ilości i dawki podawania leków

– instrukcję postępowania w sytuacji nagłej do momentu przybycia personelu medycznego