Aktualności…

W najbliższą sobotę 30 stycznia, obok Ośrodka Zdrowia  w Cegłowie w mobilnym ambulansie panie będą mogły wykonać mammografię w ramach bezpłatnego ‚ Programu profilaktyki raka piersi”Program adresowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat, które spełniają jedno z poniższych kryteriów:nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat;otrzymały w ramach programu profilaktyki raka piersi pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po 12 miesiącach z powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka:rak piersi wśród członków rodziny (matka, siostra, córka),mutacja w obrębie genów BRCA1 lub BRCA2;nie miały wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi o charakterze złośliwym. Kobiety nieobjęte programem profilaktycznym mogą wykonać badanie odpłatnie. 

Zapisy i infolinia 42 254 64 10, 517 544 004,

on-line: medica.org.pl

Ogłoszenie o drugim konkursie – Zastępca Kierownika ds. lecznictwa SPZOZ w CegłowieSzanowni Pacjenci,
Od dnia 19 listopada br. w Przychodni w Cegłowie będzie można wykonać tzw. testy serologiczne w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 czyli oznaczyć przeciwciała przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w klasie IgM i IgG. Badania te wykonuje się w celu określenia możliwego kontaktu z wirusem wywołującym COVID-19.
Przeciwciała IgM mogą zostać wykryte po upływie co najmniej 7-10 dni (średnio w 8 dniu) od wystąpienia objawów choroby. Przeciwciała IgM są przeciwciałami „wczesnej fazy” infekcji, a ich obecność może świadczyć o aktywnym zakażeniu.
Przeciwciała IgG mogą zostać wykryte po upływie co najmniej 11 – 14 dni od wystąpienia objawów choroby. Przeciwciała IgG są przeciwciałami „późnej fazy” infekcji, wskazującymi na rozwinięcie humoralnej odpowiedzi immunologicznej i świadczą o przebytym kontakcie z wirusem SARS-CoV-2.

Wykonanie badania jest szczególnie wskazane w przypadku:
• wykrywania osób, które przeszły zakażenie bezobjawowo lub skąpo objawowo i mogły być źródłem infekcji dla innych ludzi (tzw. „cisi” nosiciele),
• osób, które mogły mieć kontakt z zakażonymi SARS-CoV-2, ale nie spełniają kryteriów wykonania badań RT-PCR,
• osób szczególnie narażonych na kontakt z SARS-CoV-2 w celu wykluczenia kontaktu z wirusem SARS-CoV-2 lub potwierdzenia istnienia odporności,
• pacjentów z powikłaniami po niedawnym przebyciu infekcji grypopodobnej, którzy nie byli badani w kierunku koronawirusa,
• badań epidemiologicznych, mających na celu ustalenie rozpowszechnienia zakażenia w populacji
Przygotowanie do badań
• Materiałem do badania jest krew,
• Pacjent nie musi być na czczo
• Pacjent powinien być w trakcie pobrania w maseczce.
• Należy zapisać się na konkretny termin na pobranie – tel. 25 7570122

UWAGA: Krew do badania nie będzie pobierana od pacjentów z czynną infekcją i objawami zakażenia.
Badanie można wykonać odpłatnie:

 1. Przeciwciała przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w klasie IgG – 90zł
 2. Przeciwciała przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w klasie IgM – 90zł

Szanowni Pacjenci

Ze względu na dużą ilość zachorowań i w związku z tym dużą ilość połączeń telefonicznych z przychodnią, bardzo proszę, aby pacjenci potrzebujący wypisania recepty na leki czy np. skierowania, dzwonili do przychodni po godzinie 11-tej. Aby ograniczyć czas rozmowy telefonicznej proszę mieć przygotowany pesel, oraz jakie leki są potrzebne (nazwa, dawka).

Zamówienie na leki można złożyć również pocztą elektroniczną: spzozceglow@poczta.onet.pl Recepty są sukcesywnie wypisywane – ale ze względu na bardzo dużą ilość zachorowań, w tym na COVID-19, czas oczekiwania na wypisanie recepty może wynosić do 5 dni. Po wystawieniu recepty pacjent otrzyma SMSa z kodem recepty – nie należy dzwonić do przychodni po kod recepty.

Rejestracja Przychodni pracuje od godziny 7.30 i do godziny 11.00 będzie zapisywała wyłącznie pacjentów chorych. Nadal w pierwszej kolejności odbywa się teleporada, jeśli lekarz oceni, że jest taka potrzeba, zaprosi pacjenta na konkretną godzinę do przychodni.

Aktualnie w Przychodni przyjmują lekarze poz:

Dzieci przyjmują: Weronika Leszko – Krawczyk, Natalia Masior i Kamil Cybulski

Dorosłych przyjmują: Waldemar Jabłoński, Kamila Ceregra, Weronika Leszko – Krawczyk, Natalia Masior i Daniel Łuszczewski

Konsultacje kardiologiczne – dr n. med. Mariusz Kłopotowski

Konsultacje diabetologiczne – Monika Marat

Konsultacje endokrynologiczne – Agnieszka Karczmarczyk – Żuk

 SZANOWNI PACJENCI bardzo proszę o odpowiedzialne zachowanie i bezwzględne stosowanie się do zaleceń personelu.

     Agnieszka Gałązka

 Kierownik SP ZOZ w Cegłowie                                                                                                             

Polityka jakości SP ZOZ w Cegłowie

Głównym celem SP ZOZ w Cegłowie jest spełnienie wymagań nawet najbardziej wymagających pacjentów.

Cele te realizujemy przez:

 • Łączenie nowoczesności z doświadczeniem
 • Zapewnienie Pacjentom bezpieczeństwa
 • komfortowych warunków leczenia oraz profesjonalnej opieki
 • Zatrudnienie doświadczonych pracowników, którzy poza wiedzą medyczną są również otwartymi ludźmi i chętnie wyjaśniają niezrozumiałe dla Pacjentów kwestie.
 • Stosowanie bezpiecznej aparatury medycznej
 • Niezwłoczne i sumienne wykonywanie usług medycznych
 • Spełnienie mających zastosowanie wymagań prawnych i innych
 • Ciągłe doskonalenie skuteczności wdrażania systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015

W imieniu Kierownictwa SPZOZ w Cegłowie deklaruję pełne zaangażowanie własne i podległego personelu we wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015.

Wszystkich pracowników czynię współodpowiedzialnych za realizację Polityki Jakości w odniesieniu do swoich stanowisk pracy.

Kierownik SPZOZ w Cegłowie

lek. med. Waldemar Jabłoński

czytaj…


Obowiązek informacyjny RODO..czytaj więcej

Obowiązek i informacyjny RODO


Czy Twoje dziecko będzie niejadkiem?Centum Zdrowia Dziecka

UWAGA!
Rodzice dzieci w wieku 6 – 8 miesięcy.

W Instytucie „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka” w ramach grantu naukowego fundacji NUTRICIA rozpoczynamy badanie mające na celu poszukiwanie czynników mogących mieć wpływ na rozwój zaburzeń karmienia u dzieci.

Projekt ma charakter naukowo-poznawczy. Niezmiernie ciekawa i istotna jest możliwość przewidzenia i zapobiegania rozwojowi neofobii pokarmowej u dzieci.

Pierwsze lata życia dziecka to wyjątkowy okres, w którym kształtują się przyszłe preferencje smakowe jak i zachowania związane z karmieniem i odżywianiem. Dlatego też jest to najlepszy okres, w którym odpowiednie interwencje żywieniowe i behawioralne mogą mieć wpływ na rozwój otyłości i chorób dieto zależnych w wieku późniejszym.

Zaburzenia karmienia związane z zaburzeniami zachowania stanowią istotny problem u dzieci poniżej 3 roku życia i maja bezpośredni wpływ na nieprawidłowe preferencje żywieniowe w wieku późniejszym.

Z dotychczas wykonanych badań wiemy, że wrażliwość na smak gorzki wpływa na wybór pokarmów. Ta wrażliwość jest uwarunkowana genetycznie i w zależności od posiadanego zestawu genów może powodować, że smak gorzki jest akceptowalny lub z drugiej strony- całkowicie odrzucany przez dziecko.

Każdy organizm ludzki wskazuje w różnym stopniu, potrzebę unikania nowych pokarmów. Zjawisko to zostało nazwane neofobią pokarmową i wiąże się z ewolucyjnym uwarunkowaniem adaptacyjnym, które miało chronić organizm przed możliwością zatrucia nieznanym, potencjalnie toksycznym pokarmem. Kosztem tej adaptacji jest z drugiej strony ograniczenie różnorodności diety.

W obecnych czasach kiedy pokarmy wydają się być bezpieczne, neofobia ma negatywny wpływ na wybór produktów spożywczych, a w szczególności dotyczy to warzyw i owoców. Zjawisko to jest szczególnie widoczne u dzieci, które w okresie od 18 miesiąca życia ograniczają spożywane pokarmy do kilku wybranych produktów, a spożycie warzyw, owoców i mięsa dramatycznie się zmniejsza.

Celem naszego badania jest ustalenie roli hormonów osi mózgowo-jelitowej i peptydów jelitowych oraz genetycznie uwarunkowanej wrażliwości na smak gorzki w rozwoju neofobii pokarmowej u dzieci- czyli niechęci do spożywania nowych pokarmów, która dotyczy przede wszystkim warzyw, owoców i mięsa.

* W celu przeprowadzenia badania chcemy u Pani/Pan dziecka pobrać wymaz z wewnętrznej strony policzka aby przeprowadzić analizę genetyczną oraz próbkę 5 ml krwi na oznaczenie hormonów jelitowych. Ze względu na wpływ pokarmu na poziom hormonów- próbka krwi musi być pobrana na min 4 godziny po ostatnim posiłku.

* W ramach badania Pani/Pana dziecko zostaje objęte opieką lekarza i dietetyka przez cały okres trwania badania.

* Czas trwania badania 12 miesięcy (2 wizyty w IPCZD)

Rodziców dzieci w wieku 6-8 miesięcy zainteresowanych udziałem w badaniu bardzo proszę o kontakt mailowy a.wiernicka@ipczd.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu

Zespół Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii, IPCZD w Warszawie

lek. Anna Wiernicka
dr n. med. Karolina Piwczyńska
mgr Paulina Mika


34

PROJEKT „NOWOCZESNY SZPITAL, NOWOCZESNY ZOZ”
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie rozpoczęło realizację Projektu „Nowoczesny Szpital, Nowoczesny ZOZ”. Projekt współfinansowany jest z Regionalnego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost E-potencjału na Mazowszu” w ramach Działania 2.1 „E-usługi” i Poddziałania 2.1.1 „E-usługi na Mazowszu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Niniejszy Projekt stanowi odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby obejmujące rozszerzenie posiadanych i wprowadzenie nowych e-usług w Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, jak i Partnerów Projektu. W ten sposób Centrum Onkologii rozpocznie realizację ważnego celu, jakim jest rozwój e-usług świadczonych w obszarze ochrony zdrowia. Odbiorcami e-usług będą przede wszystkim osoby i instytucje na co dzień korzystające zarówno z usług Centrum Onkologii jak i Partnerów Projektu. Tak wyznaczone cele główne Centrum Onkologii wraz z Partnerami Projektu pragnie osiągnąć poprzez realizację celów szczegółowych:

 • zmniejszenie kosztów funkcjonowania Centrum Onkologii oraz Partnerów Projektu – realizowany projekt umożliwi sprawniejszą pracę personelu medycznego i zwiększy jego efektywność, co ma znaczący wpływ na świadczone usługi;
 • wzrost jakości obsługi pacjenta – poprawa dotychczas oferowanych usług w zakresie opieki zdrowotnej, a także skrócenie czasu na realizację poszczególnych czynności związanych z obsługą procesu leczniczego. Skrócenie czasu hospitalizacji będzie możliwe dzięki wczesnej diagnozie i rozpoczęciu leczenia, co umożliwi szybszy powrót do aktywności zawodowej;
 • wzrost skuteczności leczenia przez bieżący, ciągły dostęp do dokumentacji medycznej;
 • wzrost bezpieczeństwa informacji;
 • skrócenie czasu obsługi pacjenta – w wyniku realizacji projektu kontakt z personelem medycznym i czas obsługi jednego pacjenta skróci się łącznie o co najmniej 20 minut:
 • w związku z wdrożoną usługą e-rejestracji proces obsługi pacjenta skróci się o ok. 10 minut,
 • proces zbierania wywiadu zostanie skrócony o kolejne 10 minut w związku z wdrożeniem możliwości wypełnienia ankiety medycznej on-line przed umówioną wizytą.
W wyniku dynamicznie zmieniającego się otoczenia, realizacja projektu związana jest z koniecznością sprostania nowym potrzebom w następujących zakresach:
 • rozwoju nowoczesnych technologii w diagnostyce i terapii;
 • budowy zintegrowanych platform ponadlokalnych i regionalnych do przechowywania
  i udostępniania dokumentacji medycznej;
 • ogólnopolskich projektów w obszarze dokumentacji medycznej, udostępniania zasobów cyfrowych rejestrów medycznych.
Rezultatami projektu będą:
 • zwiększony dostęp do usług medycznych,
 • poprawa jakości i bezpieczeństwa świadczonych w placówce usług medycznych,
 • zwiększenie dostępu do e-usług medycznych na obszarach wiejskich.
W ramach projektu „Nowoczesny Szpital, Nowoczesny ZOZ” współfinansowanego z Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost E-potencjału na Mazowszu” w ramach Działania 2.1 „E-usługi” i Poddziałania 2.1.1 „E-usługi na Mazowszu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zostaną wdrożone następujące e-usługi:
E-Rejestracja umożliwi rezerwację wizyty metodą zdalną, za pośrednictwem internetu. Pacjent wykorzystując przygotowaną witrynę internetową będzie mógł zalogować się i wybrać na podstawie różnych kryteriów interesującą go wizytę do specjalisty dokonać tym samym rejestracji/rezerwacji wizyty. W ramach usługi e-rejestracja uruchomione zostaną dodatkowe funkcjonalność:
 • E-Mapa, za pośrednictwem której pacjent otrzyma dokładną informację o miejscu realizacji porady;
 • E-Kolejka, która będzie udostępniała informację o statusie pacjenta w kolejce oczekujących. Informacja będzie dotyczyła statusu kolejek w Poradniach jak i w Szpitalu. Dostęp do usługi będzie możliwy z komputerów jak i z urządzeń mobilnych oraz dedykowanych infokiosków, które zlokalizowane zostaną w wybranych punktach w Centrum Onkologii oraz u Partnerów.
E-Konsultacja pozwoli użytkownikowi na konsultację stanu zdrowia metodą zdalną za pośrednictwem internetu. Usługa skierowana jest zarówno do pacjentów jak i do lekarzy, którzy kierują pacjentów na badania. E-konsultacja umożliwi konsultacje pisemne – poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy i otrzymanie odpowiedzi od lekarza z instrukcją o dalszym postępowaniu przez różne kanały komunikacji np. sms
i email. W zakresie obsługi przez lekarza ta funkcjonalność umożliwi konsultację videokonferencyjną. W powiązaniu z usługą e-kontrahent lekarz w trakcie e-konsultacji videokonferencyjnej będzie mógł uzyskać dostęp do danych medycznych i wyników badań pacjenta.
E-Wywiad daje pacjentowi możliwość wypełnienia formularzy i ankiet dokumentacji medycznej metodą zdalną za pośrednictwem internetu. Dzięki tej usłudze zostanie skrócony czas wizyty. Funkcja ta będzie miała szczególne zastosowanie w Poradni Pomocy Palącym,  w Poradni Genetycznej i w Pracowni Mammograficznej.
E-Dokumentacja umożliwi pacjentowi dostęp do własnej dokumentacji medycznej metodą zdalną za pośrednictwem internetu. Dostępne będą między innymi wyniki badań i obrazy diagnostyczne. Po wykonaniu badania za pomocą kanałów komunikacyjnych jak sms lub email przekazana zostanie informacja o dostępności wyniku. Następnie pacjent będzie miała możliwość zalogowania się do systemu i wydrukowania bądź pobrania wyniku.
E-Powiadomienie to  skierowana funkcja skierowana zarówno do pacjentów jak i do lekarzy. W zakresie obsługi pacjentów polega na wysłaniu automatycznych powiadomień o zbliżających się terminach wizyt oraz innych zdarzeniach medycznych np. termin badania, informacje związane z promocją zdrowia, profilaktyką. W zakresie obsługi lekarzy usługa umożliwia wysłanie elektronicznego powiadomienia o zdarzeniach medycznych zaistniałych np. w szpitalu/przychodni natychmiast po ich wystąpieniu takich jak wykonanie badania czy operacji.
E-Partner ten rodzaj usługi umożliwi z jednostek partnerskich dostęp metodą zdalną do dokumentacji medycznej pacjentów objętych opieką POZ przez Partnera i skierowanych na leczenie lub dalszą diagnostykę do Centrum Onkologii. Pozwoli także na przesłanie przez lekarza wyników badań pacjenta do Centrum Onkologii w celu przeprowadzenia konsylium. W połączeniu z funkcjonalnością e-konsultacja usługa umożliwi lekarzowi branie udziału w takim konsylium. Lekarz po wysłaniu drogą elektroniczną dokumentacji dotyczącej pacjenta zostanie powiadomiony przez system o planowanej dacie konsylium.
E-Obchód jest to usługa skierowana do lekarzy i pacjentów, polegająca na stworzeniu indywidualnej dokumentacji medycznej w postaci multimedialnego rekordu medycznego pacjenta. Elektroniczny Rekord Medyczny w jednym miejscu rejestruje historię leczenia, procesy leczenia i zapewnia elektroniczny obieg treści dokumentacji medycznej oraz rozliczeniowej. To na podstawie danych z systemu można automatycznie przygotować komunikaty rozliczeniowe dla NFZ lub innego płatnika, udostępniać dokumentację w postaci elektronicznej. Dzięki obsłudze zintegrowanego systemu na urządzeniach mobilnych tj. tablety, smartfony – zostanie zrytualizowany i usprawniony proces obchodu lekarskiego. Dzięki temu, przy łóżku pacjenta personel medyczny zleci określone badania, postępowanie medyczne, leki i ich dawkowanie. Zlecenia będą zapisywane w centralnej bazie systemu w rekordzie danego pacjenta. Tym samym, dokumentacja medyczna pacjenta będzie na bieżąco aktualizowana i widoczna dla personelu zajmującego się pacjentem.
E-Informator (infokiosk) daje możliwość udostępnienia wybranych E-Usług we wskazanych lokalizacjach tj. w jednostkach Partnerskich i w Centrum Onkologii. Infokioski będą urządzeniami które:
 • Udostępnią e-usługi typu e-rejestracja zarówno do Poradni Partnerów jak i Centrum Onkologii;
 • Będą posiadały zainstalowaną wirtualną mapę Centrum Onkologii, która pozwoli na zlokalizowanie gabinetu, pracowni, kliniki, punktu pobrań w Centrum Onkologii;
 • Poprzez zintegrowanie z systemem informatycznym Centrum Onkologii pozwolą na potwierdzenie przybycia do Poradni w Centrum Onkologii poprzez zeskanowanie kodu kreskowego na „Karcie Pacjenta”.
Projekt będzie realizowany w partnerstwie Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie z:
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cegłowie – Przychodnia Opieki Zdrowotnej;
 • Gminny Ośrodek Zdrowia w Repkach – Filia Przychodni Rejonowej w Sokołowie Podlaskim wraz z Przychodniami w Wyrożębach Gmina Repki oraz Czerowonka i Skibniew Gmina Sokołów Podlaski;
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie – Przychodnia Opieki Zdrowotnej.
Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2018 roku.
Na realizację zadań określonych w Projekcie w tym wdrożenie e-usług przeznaczono kwotę brutto 9 430 329,35 zł
Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 80% co stanowi kwotę 7 544 263,48 zł
Środki własne Centrum Onkologii 20% co stanowi kwotę 1 886 065,87 zł

logotyp_pzd